top of page

LINDA WILLIAMS

Bildkonstnär

Linda Williams är bosatt i Paris sedan 2004 och föddes i Dalarna 1976. Hon har bl.a. studerat på Nyckelviksskolan i Stockholm.

Lindas abstrakta landskap hämtar ofta inspiration från Dalarna dit hon fortfarande återvänder regelbundet.

IMG_7226.JPG

I sin konstnärliga praktik undersöker Linda upplevelsen av landskap, minnen och förnimmelser av en plats och vår känslomässiga anknytning till den. Hon är starkt präglad av barndomens landskap i södra Dalarna och söker genom måleriet att förmedla sinnesintrycken av dem, minnena av landskapets konkreta ”taktilitet” och samtidigt dess ständiga rörelse och skiftning. 

Under det senare året har Linda intresserat sig särskilt för växelverkan mellan de avtryck/intryck som landskapen gör på oss och de märken vi lämnar i landskapen. Hur påverkas platsen av denna växelverkan? Kan nya landskap uppstå där sår bildats och skada åsamkats? Finns det är parallell här med våra ”inre”, känslomässiga, landskap?

 

I en serie målningar har hon arbetat med kalhyggen som en symbol för en sådan plats - ett ”skadat” och stympat utrymme där något nytt uppstår, ett luftigare landskap där naturen hittat nya vägar, där något nytt växer fram. 

Målningarna växer fram intuitivt, i lager efter lager av färg. Färgen blandas med andra material som spackel, sand och torkade växtdelar som läggs till och dras ifrån under processens gång. Materialet får på så sätt eget liv och rörelse och skapar abstraktion i motivet.

Rörelsen i målningarna påminner också om naturens ständiga förändring och cykler. Ett landskap och upplevelsen av det är aldrig desamma -ljuset faller annorlunda, ny växtlighet uppstår och dör, färgerna skiftar, allt är i ständig rörelse.

 

 

 

 

www.lindawilliamsstudio.com

www.instagram.com/lindawilliamsstudio

contact@lindawilliamsstudio.com

Photo%202021-05-06%2C%2020%2052%2037_edi

Foto: Anouk Dautheville-Guibal

bottom of page